Chào mừng quý khách đến với L’ALLÉE. Trước khi sử dụng website của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý với các điều khoản này.

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng website L’ALLÉE, quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

2. Thay Đổi Điều Khoản

L’ALLÉE có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Sử Dụng vào bất kỳ lúc nào. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web mà không cần thông báo trước. Quý khách nên thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng để cập nhật những thay đổi này.

3. Sử Dụng Trang Web
3.1 Tài Khoản Người Dùng
  • Quý khách có thể cần tạo một tài khoản để sử dụng một số chức năng của trang web. Quý khách có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình.
  • Quý khách đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin kịp thời khi có thay đổi.
3.2 Quyền Hạn và Trách Nhiệm
  • Quý khách chỉ được sử dụng trang web này cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc quy định pháp luật.
  • Quý khách không được phép sử dụng trang web để phân phối, phát tán bất kỳ nội dung nào có thể gây hại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền nào khác của bên thứ ba.
4. Sản Phẩm và Dịch Vụ
4.1 Mô Tả Sản Phẩm

L’ALLÉE cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các thông tin giá bán và màu sắc của sản phẩm trên trang web là chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng mô tả sản phẩm hoặc nội dung khác trên trang web là hoàn toàn chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy hoặc không có lỗi.

4.2 Đơn Hàng

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ đơn hàng nếu sản phẩm không có sẵn, nếu có sai sót về giá hoặc nếu chúng tôi không thể xác minh thông tin thanh toán của quý khách.

5. Thanh Toán

Quý khách có thể thanh toán bằng các phương thức được chấp nhận trên trang web. Tất cả các giao dịch thanh toán sẽ được xử lý một cách an toàn và bảo mật.

6. Chính Sách Đổi Trả

Chi tiết về chính sách đổi trả hàng của chúng tôi được quy định trong phần Chính Sách Đổi Trả trên trang web. Quý khách vui lòng tham khảo để biết thêm thông tin.

7. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung, hình ảnh, đồ họa, thiết kế, và các tài sản trí tuệ khác trên trang web này đều thuộc sở hữu của L’ALLÉE hoặc các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Quý khách không được phép sao chép, tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

8. Giới Hạn Trách Nhiệm

L’ALLÉE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc từ bất kỳ nội dung nào trên trang web này.

9. Liên Hệ

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: sales@lalleedesign.com hoặc số điện thoại: +(84) 973 130 838.